top of page
Av

Rachlew, Løken og Bergestuen

En forskningsbasert intervjumetodikk
for alle som stiller spørsmål
Cover_forside_Den_profesonelle_samtalen_
Om prosjektet

Geir Egil Løken, Asbjørn Rachlew og Svein Tore Bergestuen

Foto: Kristoffer Hunstad

Med egenerfaring fra mange profesjonelle samtaler både som revisor ved Oslo universitetssykehus og ved Statens helsetilsyn, synes jeg denne boken var en åpenbaring. Endelig kommer det forskningsbasert kunnskap på et område der mange har måttet famle seg fram, uten noen steder å hente kunnskap fra, og med stor variasjon i gjennomføringen som resultat. Boken er lettlest og pedagogisk. Den anbefales til alle som skal gjennomføre asymmetriske samtaler.

Anmeldelse, 
Tidsskriftet, Den norske legeforeningen

"
Om prosjektet

Legen samtaler med pasientene sine, journalisten snakker med kilder, barnevernet stiller spørsmål til barn og voksne, og HR-ansatte intervjuer jobbsøkere. Listen er lang over alle som stiller spørsmål i jobben sin.

Denne boken er for alle som ønsker å bli bedre på det. Bedre til å stille spørsmål, og bedre til å gjennomføre profesjonelle samtaler, slik at informasjonen blir mer nøyaktig, mer relevant og mer pålitelig. Kombinert med metodens etiske samtaleprinsipper gir fremgangsmåten et tryggere beslutningsgrunnlag.

Ingen profesjonelle samtaler er underkastet mer kritisk forskning enn politiets avhør av fornærmede, vitner, mistenkte og siktede. Basert på internasjonal forskning, beskriver forfatterne i denne boken den vitenskapelige kunnskapen som ligger til grunn for politiets samtale- og intervjumetodikk, og gir deretter en praktisk steg-for-steg innføring i metoden.

Her får leseren tilgang til de samme verktøyene som er utviklet for politiets etterforskere de siste 30 årene, og som er like relevante for alle som stiller spørsmål i jobben sin. 

_DSC3183_edited.png
Relevante artikler
KOmmer på engelsk
Newgen_Model___Banded_Image_2ii.jpg

Boken er nå antatt av Anthem Press, og kan allerede forhåndsbestilles.

A Guide to the Professional Interview kommer i november 2021.

 

"The knowledge underpinning the concept of Investigative Interviewing provides more accurate and reliable information than any other known interview technique. It is founded on interpersonal communication theories and informed by cognitive and social psychology. Equally important, it is designed for practitioners and delivered through a practical model for professional interviewing." 

Relevante artikler
Utdrag fra boka
utdrag fra boka

"Noen ganger kan et pålitelig svar være et spørsmål om liv og død. Andre ganger er det bare litt irriterende at folk ikke svarer på det de blir spurt om. I begge situasjonene vil kvaliteten på spørsmålet være helt sentralt for kvaliteten på svaret."

Fra bokas forord

Forfatterne
Kontakt
_DSC3183_edited.jpg

Geir-Egil Løken

Geir-Egil Løken er politioverbetjent ved seksjon for organisert kriminalitet ved KRIPOS. Han er utdannet instruktør i avhør og instruktør for Politihøgskolens studie for videreutdanning i etterforskning. Løken var en av tre som avhørte Anders Behring Breivik i til sammen 220 timer etter 22. juli-terroren. Løken sitter i faggruppen for avhør på KRIPOS og var en del av Politihøgskolens nasjonale referansegruppe for avhør. Han har holdt foredrag om politiets forskningsbaserte avhørsteknikk både nasjonalt og internasjonalt, for ulike profesjoner.

_DSC3183_edited_edited.jpg

Asbjørn Rachlew

Asbjørn Rachlew utviklet Norges første opplæringsprogram i avhørsteknikken KREATIV. Han sitter i den internasjonale styringsgruppen som på oppdrag for FN skal innføre den nye, forskningsbaserte avhørsmetodikken globalt. Rachlew er tidligere drapsetterforsker ved Oslo politidistrikt og i 2009 forsvarte han sin doktoravhandling, Justisfeil ved politiets etterforskning. Rachlew var faglig rådgiver under avhørene av Anders Behring Breivik etter 22. juli-terroren. I dag er han er gjesteforsker ved Norsk senter for menneskerettigheter.

_DSC3183_edited_edited_edited.jpg

Svein Tore Bergestuen

Svein Tore Bergestuen er forfatter, rådgiver og podkaster. Som tidligere journalist og programleder på radio og TV har han tusenvis av intervjuer bak seg. Svein Tore var fast foreleser i intervjuteknikk ved Institutt for Journalistikk i flere år. I dag er han rådgiver for ledere i næringslivet, leder fagkonferanser i krysningspunktet mellom politikk og næringsliv, og lager podkast om journalistikk og etikk. Bergestuen har skrevet én roman og fire sakprosabøker. Han har grunnfag i sosiologi og psykologi

Forfatterne
bottom of page